เดิน-วิ่ง หนองจวง มินิมาราธอน “ กินทุเรียนเพื่อน้อง #2 ”

 

ชื่องาน เดิน-วิ่ง หนองจวง มินิมาราธอน  “ กินทุเรียนเพื่อน้อง  #2 ”  

 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567  ณ. โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ต. ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำดื่มสะอาดสำหรับนักเรียนและจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและจัดหาสื่อการเรียน(โทรทัศน์)เพื่อประกอบการเรียนการสอนโดยใช้งานเดิน-วิ่งการกุศล “กินทุเรียนเพื่อน้อง#2 ”เป็นสื่อกลาง

    

รายละเอียดการสมัคร 

  1. ฟันรัน 5 ก.ม.ค่าสมัคร 450 บาท รับจำนวน  250คน(รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล 1–7)                                                                                                                                                                                                         
  2. มินิมาราธอน 10 ก.ม. ค่าสมัคร 500 บาท รับจำนวนวน 350คน(กลุ่มอายุชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล 1–5)

    3.เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 ก.ม. ค่าสมัคร 350 บาท รับจำนวน150คน รับสมัคร ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง(ไม่มีการแข่งขัน)                                                                                                                                                                                                         

  1. VIP 1,000บาท (เสื้อ+ถ้วย+เหรียญที่ระลึก)

        -เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 จำนวน 750 คน/ครบจำนวน         

 ชาย  7 กลุ่มอายุ

 ไม่เกิน19ปี  20-29ปี     30-39ปี 

 40-49ปี      50-59ปี     60-64ปี    

 65-99ปีขึ้น        

     หญิง  6 กลุ่มอายุ 

 ไม่เกิน19ปี  20-29ปี     30-39ปี 

 40-49ปี     50-59ปี        60ปีขึ้น  

-ขนาดเสื้อ SS/ S / M/L /XL /2XL /3XL /4XL/5XL 

รับเสื้อและบิบ  จัดส่งทาง   

     -EMS  ตัวแรก 60 บาทตัวที่สองกรณี อยู่ที่เดียวกันเพิ่มตัวละ 20 บาท 

      

       รับเสื้อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-18.00น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ต. ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  

กำหนดการ  วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 04.30น.

ณ บริเวณหอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ต. ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

04.30น.              เจ้าหน้าที่ทุกทีม เตรียมความพร้อมบริเวณงาน

05.30น.     เตรียมความพร้อม/วอร์มร่างกาย

05.45น.              พิธีเปิดงานเดิน- มินิ มาราธอน 

06.00น.              ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 10 ก.ม.

06.10น.              ปล่อยตัวเดิน-วิ่ง ระยะ   5 ก.ม.

06.15น.              ปล่อยตัวเดิน-วิ่ง ระยะ   3 ก.ม.

08.30น.              พิธีมอบถ้วยรางวัล ระยะ 5ก.ม./10ก.ม.

09.00น.              ปิดการแข่งขัน

แบบเสื้อ

เหรียญรางวัล

ปิดรับสมัครแล้ว