Kabinburi Mini marathon 2 – วิ่ง เพื่อ น้อง

ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

จัดโดย

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลเครือสหพัฒน์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบล นนทรี อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อจัดซื้อ อุปกรณ์สื่อสารการเรียนการสอน
 2. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออกกําลังกายให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปให้ หันมารักษาสุขภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ห่างไกลยา เสพติดและอบายมุขทั้งมวล
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดปราจีนบุรีให้รู้จักอย่างกว้างขวาง

 

ประเภทการแข่งขัน

มินิมาราธอน ค่าสมัคร 500 บาท

กลุ่มอายุชาย

 • 16-29 ปี
 • 30-39 ปี
 • 40-49 ปี
 • 50-59 ปี
 • 60 ปีขึ้น

** ถ้วยรางวัล 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุหญิง

 • 16-29 ปี
 • 30-39 ปี
 • 40-49 ปี
 • 50-59 ปี
 • 60 ปีขึ้น

** ถ้วยรางวัล 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

ฟันรัน ค่าสมัคร 400 บาท

 •  รุ่นทั่วไป

 

กําหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
05.00น. นักวิ่งรายงานตัวเตรียมความพร้อม
05.45น. พิธีเปิดการแข่งขัน
06.00น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน
06.15น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน
08.30น. มอบรางวัล/ปิดการแข่งขัน

 

รับเสื้อและบิบ

-วันที่ 16 – 18 เมษายน 2562 (เวลา13.00น-17.00น.) ที่สนามกอล์ฟ KBSC กบินทร์บุรี

– วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (เวลา 09.00-12.00น ) บริเวณจัดกิจกรรม(สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์)

สอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณภีร์ 081-9406993

คุณน้ํา 081-4588098

คุณแซม 086-7721704

คุณกอล์ฟ 092-4934949

เส้นทางวิ่ง

แบบเสื้อ

เหรียญรางวัล

ปิดรับสมัครแล้ว