โคกไข่เต่า มินิมาราธอน 2562

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ด้วยชมรมข้าราชการบานาญ อาเภอประจันตคามได้ จัดโครงการ งาน เดิน-วิ่งการกุศุลเพื่อสุขภาพ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1ในวันที่ 10พ.ย. 2562 ณ บริเวณโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีระยะทางวิ่ง 5 กม. และ 10.5 กม. นอกจากนี้ยังมี สาหรับประเภท VIP โดยมี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศล สนับสนุนส่งเสริมในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงานการกุศลและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของชมรมข้าราชการบานาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการออกกาลังกายให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนและข้าราชการ หันมาออกกาลังกายด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ น้าตกที่มีมากที่สุด ในเขตอาเภอประจันตคามและแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน(สินค้าOTOP)ของจังหวัดปราจีนบุรีให้รู้จักอย่างกว้างขวาง

 

ประเภทการแข่งขัน

ฟันรัน 5 ก.ม.รุ่นทั่วไป ค่าสมัคร 400บาท

รับถ้วยรางวัล 1–5ชาย/หญิง

มินิมาราธอน10.5 ก.ม. ค่าสมัคร 450บาท

ชาย 7 กลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล 1–5

ไม่เกิน15ปี  16-29ปี  30-39ปี 40-49ปี  50-59ปี  60-69  70ปีขึ้น

หญิง 6 กลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล 1–5

ไม่เกิน15ปี 16-29ปี 30-39ปี 40-49ปี 50-59ปี 60ปีขึ้น

VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท

VIP 5 km. / VIP 10.5 km.

ได้รับถ้วย+เสื้อ+เหรียญที่ระลึก

รางวัลแฟนซี1-3 ชาย/หญิง

 

รับเสื้อและบิบ

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม

อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 6-วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

( 09.30-18.00น.)

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

05.30น นักวิ่งเตรียมความพร้อม

ร่วมกิจกรรม(วอร์มร่างกาย)

05.45น. พิธีเปิดการแข่งขัน

05.50น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.5 กม.

06.00น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 5 กม.

08.30น. มอบถ้วยรางวัล/ปิดการแข่งขัน

 

ส่งEMSตัวแรก 60 บาทตัวที่สอง อยู่ที่เดียว กันเพิ่มตัวละ 20 บาท

เส้นทางวิ่ง

จุดรวมพล

 

สนใจติดต่อสอบถาม

คุณปราโมทย์ 08-1233-8608

คุณขวัญชาติ(หมู) 08-6040-5875

พ.อ.โกมินทร์ ดิษฐพลขันธ์ 081-781-7322

อ.อดิศักดิ์ อินต๊ะปัญโญ 091-760-5454

Facebook: https://www.facebook.com/kokkaitao/

 

ที่พัก(บริเวณงานวิ่งมีที่กางเต๊นนาเครื่องนอนมาเอง)

  1. ปราโมทย์ See view 081-233 8608
  2. บ้านนกรีสอร์ท
  3. นภารีสอร์ท
  4. โพธิ์งามรีสอร์ท 081-781-7322
  5. โรงแรมวินชกานต์.

แบบเสื้อ

เหรียญรางวัล

ปิดรับสมัครแล้ว