วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 3

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3
จัดโดยสำนักงาน กกท. จังหวัดปราจีนบุรี
** วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563**

*** ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม***

สถานที่ ณ ป่าในเมืองเขาอีโต้ ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

** 14 กม. เปลี่ยนเป็น 12.5 กม. **

แบบเสื้อ

 

ประเภทการแข่งขัน

– ฟันรัน 5 กม. รุ่นทั่วไป ค่าสมัคร 400 บาท ปล่อยตัวเวลา 06.10 น.
รับถ้วยรางวัล 1-5 ชาย/หญิง

– มินิมาราธอน 12.5 กม. ค่าสมัคร 450 บาท ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
>> ชาย 6 กลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล 1-5
ไม่เกิน 15 ปี , 16-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50-59 ปี , 60 ปีขึ้นไป

>> หญิง 6 กลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล 1-5
ไม่เกิน 15 ปี , 16-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50-59 ปี , 60 ปีขึ้นไป

– VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท
– VIP 5 กม. / VIP 12.5 กม,
ได้รับถ้วย + เสื้อที่ระลึก + เหรียญที่ระลึก

สำนักงาน กกท. จังหวัดปราจีนบุรี
โทร. 037 316308
099 3259855 จุฑารัตน์

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

  1. เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  2. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม วันกีฬาแห่งชาติอย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มพูนความสำคัญ
    ของการกีฬา เสริมสร้าง ความสามัคคีและร่วมยกย่องผู้ประกอบคุณ งามความดีด้านกีฬาแก่ท้องถิ่นและ ประเทศชาติ
  3. เพื่อสมทบทุนเป็นเงินรางวัลให้กับนักกีฬา จังหวัด ปราจีนบุรี ที่สร้างชื่อเสียง ในการแข่งขัน
    กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ

เหรียญรางวัล

ปิดรับสมัครแล้ว