PEAK Night Run เขายายดา

PEAK Night Run เขายายดา
19 ธันวาคม 2O2O

เส้นทางการแข่งขันจะเป็นเส้นทางถนนลาดยางวิ่งขึ้นเขายายดา

ระยะเส้นทางการแข่งขัน

ระยะ 5 KM. ค่าสมัคร 500 บาท

ระยะ 15 KM. ค่าสมัคร 900 บาท

ชุดแข่งขัน

ท่านจะรับ BIB วิ่ง
ท่านจะไม่ได้รับเสื้อแข่งขัน
หากวิ่งเข้าเส้นชัย ท่านจะได้รับเสื้อ finisher และเหรียญรางวัล (ทุกท่าน ตามระยะ ) พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม


ประเภทรางวัล

อันดับ 1-5 ชายหญิง
ในแต่ละระยะ 5 KM. 15 KM.

อุปกรณ์บังคับ

ไฟฉาย  หรือ headlamp

ลงทะเบียน

( ศาลาอาคารอเนกประสงค์เขายายดา)
วันที่ 19 ธันวาคม 2020 เวลา 14:00 – 17:00 น.


เวลา 18.30 น. อธิบายกติกาเส้นทาง

เวลา 19.00 น.  นำวอร์มร่างกาย และยืดกล้ามเนื้อ

เวลา 20:00 น. ปล่อยตัวนักกีฬา

เวลา 23 : 00 น.จบกิจกรรม

ติดต่อผู้จัด

085 336 8080 คุณเฟิร์ส

FB: https://www.facebook.com/PEAK-Mountain-ultratrail-tournament-2018-330280704155266

แบบเสื้อ

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

ปิดรับสมัครแล้ว