Prachin Mini-Half Marathon 2019

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออกกำลังกายให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขทั้งมวล
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และข้างเคียงให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

 

การแบ่งกลุ่มอายุ

 • ฮาล์ฟมาราธอน 21.2 .ค่าสมัคร 500 บาท (ปล่อยตัว 05.30 .)
  – ชาย 16-24 ปี ,25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปีขึ้น
  – หญิง16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้น
 • มินิมาราธอน 10.5 . ค่าสมัคร 450 บาท  (ปล่อยตัว 06.00 .)
  – ชาย ไม่เกิน15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้น
  – หญิง ไม่เกิน15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้น
 • ฟันรัน . ค่าสมัคร 400 บาท   (ปล่อยตัว 06.10 .)
  – ชาย ไม่เกิน 39 ปี, 40 ปีขึ้น
  – หญิงไม่เกิน 39 ปี, 40 ปีขึ้น

 

ไซส์เสื้อ

XS (34)​ / S (36) / M (38) / L (40) / XL (42) / XXL (44) / XXXL (46)

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 • ฮาล์ฟมาราธอน 21.2 ..
  – โอเวอร์ออล ชาย/หญิง
  – ชาย 10 กลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล 1–5
  – หญิง 6 กลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล 1–5
 • มินิมาราธอน 10.5 ..
  – โอเวอร์ออล ชาย/หญิง
  – ชาย 6 กลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล 1–5
  – หญิง 6 กลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล 1–5
 • ฟันรัน 5 ..
  –  หญิง 2 กลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล 1–5
  – ชาย 2 กลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล 1–5

 

กำหนดการ

 • วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
  09.00 .-18.00 . – รับ BIB+เสื้อ
 • วันอาทิตย์ที่  17 มีนาคม 2562
  04.00 . – 05.00
  05.30 .  – ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะทาง 21.2  ..
  05.35 
  .  – พิธีเปิดการแข่งขัน
  06.00 
  . – ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะ 10.5 ..
  06.10 
  . – ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะ 5 ..
  09.00
  . – พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน

 

หมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงิน

เลขบัญชี 3-764-45778-8

ชื่อบัญชี คุณพงศธร สร้อยคีรี/คุณแสงสุนีย์ เหลื่อมล้า/คุณเกรียงศักดิ์ ปักกุลนนท์

ธนาคาค กรุงเทพ สาขา ปราจีนบุรี

 

EMS ค่าส่ง 60 บาท ตัวที่ 2 ที่อยู่ที่เดียวกัน เพิ่มตัวละ 20 บาท

รับเสื้อและบิบ วันเสาร์ที16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00.-18.00.

มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ .เนินหอม .เมือง .ปราจีนบุรี

หมายเหตุ

 • โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่จัดงาน
 • ไม่อนุญาตให้กางเต็นท์ นอนภายในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รายชื่อโรงแรม และเบอร์ติดต่อ

 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 089-682-0711

เส้นทางวิ่ง

แบบเสื้อ

เหรียญรางวัล

ปิดรับสมัครแล้ว