RWR mini-marathon

เดิน-วิ่ง การกุศล RWR MINI MARATHON#1

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

ณ.บริเวณโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จ.สระแก้ว

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสมทบทุนเพื่อการศึกษานักเรียนที่ตั้งใจเรียนและอาหารกลางวันให้กับนักเรียน/ นักกีฬาในโครงการนักกีฬาดีที่ยากจน และมีจิตอาสา โดยใช้กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาเดิน-วิ่งเพื่อเป็นสื่อกลาง
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมฟื้นฟูการการท่องเที่ยวพื้นที่เชิงอนุรักษ์ ในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง
3.เพื่อส่งเสริมการออก กำลังกายและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียงด้วยการเดิน- วิ่งเพื่อ สุขภาพเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยราชการและหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ

รายละเอียดการสมัครและประเภทการแข่งขัน

1. ฟันรันระยะ 5 ก.ม. ค่าสมัคร 450 บาท รับจำนวน 250คน (รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง ได้รับถ้วยรางวัล 1–7)
2. มินิมาราธอน 10.5 ก.ม. ค่าสมัคร 500บาท รับจำนวน 250คน(กลุ่มอายุ ชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล 1–7)
3.เดินเพื่อสุขภาพ ค่าสมัคร 350 บาท (รับสมัครที่โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว รัชมังคลาภิเษก) ไม่มีกาแข่งขัน ได้รับเสื้อ+เหรียญ รับจำนวน 250 คน
4. VIP 1,000บาท ระยะ 3.5 ก.ม. / 5 ก.ม. /10.5 ก.ม. (ได้รับเสื้อคอปก + เหรียญที่ระลึก)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 จำนวน 750 คน/ครบจำนวน

รายละเอียดประเภทการแข่งขัน

หญิง 6 กลุ่มอายุ
◻0-19ปี ◻20-29ปี ◻30-39ปี
◻40-49ปี ◻50-59ปี ◻60-99ปี

ชาย 7 กลุ่มอายุ
◻0-19ปี ◻20-29ปี ◻30-39ปี
◻40-49ปี ◻50-59ปี ◻60-69ปี ◻70-99ปี

-ขนาดเสื้อ SS/ S / M/L /XL /2XL /3XL /4XL

-รับเสื้อและบิบ จัดส่งทาง
-EMS ตัวแรก 60 บาทตัวที่สอง กรณี อยู่ที่เดียวกันเพิ่มตัวละ 20 บาท
รับเสื้อ ณ บริเวณลานจัดกิจกรรม โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จ.สระแก้ว
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา10.00-18.00น.
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ยินยอมให้เจ้าผู้จัดกิจกรรมงานวิ่งบันทึกภาพถ่ายและวีดิโอได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 04.30น.
04.30-05.15น. เจ้าหน้าที่ทุกทีม เตรียมความพร้อมบริเวณงาน
05..15-05.30น. เตรียมความพร้อมวอร์มร่างกาย
05.30-05.45น. พิธีเปิดงานเดิน-วิ่ง
05.45-06.00น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 10.5 ก.ม.
06.00-06.10น. ปล่อยตัวเดิน-วิ่ง ระยะ 5 ก.ม.
06.10-06.15น. ปล่อยตัวเดิน-วิ่ง ระยะ 3.5 ก.ม.
08.30-09.00น. พิธีมอบถ้วยรางวัล
09.00น. ปิดการแข่งขัน

เส้นทาง

 

 

ที่พักใกล้เคียง

โรนิน รีสอร์ท
โทร 086-822-5633, 063-224-7836

อารียา รีสอร์ท
โทร 062-330-5117

 

จุดกางเต้นท์

  • สนามบาสเกตบอลของโรงเรียน บริเวณรอบๆ ตัวอาคาร

แบบเสื้อ

เหรียญรางวัล

ปิดรับสมัครแล้ว