เดิน-วิ่ง ศรีมโหสถ มินิมาราธอนครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
ณ บริเวณคูลูกศร  .บ้านโคกวัด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากแหล่งท่องเที่ยวของเมืองโบราณในอำเภอศรีมโหสถและสมทบทุนช่วยคามิลเลียนโซเซียลโดยใช้กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาเดินวิ่งเพื่อเป็นสื่อกลาง    

  2. เพื่อส่งเสริมการออก กำลังกายและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียงด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยราชการและหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ  

ช่องทางการสมัคร

  1. ผ่านทางเว็บไซต์

รายละเอียดการสมัครและประเภทการแข่งขัน 

  1. ฟันรัน 5 .. ค่าสมัคร 450 บาท  รับจำนวน 400คน (รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง ได้รับถ้วยรางวัล 1–5)                                                                                                                             
  2. มินิมาราธอน 10 .. ค่าสมัคร 550บาท รับจำนวน 400คน(กลุ่มอายุ ชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล 1–5)
  3. เดินเพื่อสุขภาพ ค่าสมัคร 350 บาท ไม่มีกาแข่งขัน (ได้รับเสื้อ+เหรียญ รับจำนวน 200คน)
  4. VIP 1,000บาท ระยะ 3 /5 /10 .. (ได้รับเสื้อ+ถ้วย+เหรียญที่ระลึก)

รายละเอียดประเภทการแข่งขัน

   ระยะฟันรัน 5.ม รางวัลอันดับ 1-5 ชาย/หญิง

   ระยะ 10 .. กลุ่มอายุ ชาย/หญิง รางวัลอันดับ 1-5    

      ชาย  6 กลุ่มอายุ

 ไม่เกิน19ปี  20-29ปี     30-39ปี 

 40-49ปี      50-59ปี     60 ปีขึ้นไป              

     หญิง  6 กลุ่มอายุ 

 ไม่เกิน19ปี  20-29ปี     30-39ปี 

 40-49ปี      50-59ปี     60ปีขึ้นไป 

ขนาดเสื้อ

SS/ S / M/L /XL /2XL /3XL /4XL/5XL

รับเสื้อและบิบ

  จัดส่งทางไปรษณีย์ /  EMS  ตัวแรก 60 บาท ตัวที่สอง กรณี อยู่ที่เดียวกันเพิ่มตัวละ 20 บาท 

 รับเสื้อ ณ บริเวณลานจัดกิจกรรม(คูลูกศร)วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566  เวลา10.00-18.30.

กำหนดการ

** ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ยินยอมให้เจ้าผู้จัดกิจกรรมงานวิ่งบันทึกภาพถ่ายและวีดิโอได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ **

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 04.30.

04.30-05.15.              เจ้าหน้าที่ทุกทีม เตรียมความพร้อมบริเวณงาน

05..15-05.30.   เตรียมความพร้อมวอร์มร่างกาย

05.30-05.45.              พิธีเปิดงานเดินวิ่ง

05.45-06.00.              ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 10 ..

06.00-06.10.              ปล่อยตัวเดินวิ่ง ระยะ  5 ..

06.10-06.15. ปล่อยตัวเดินวิ่ง ระยะ  3 ..

08.30-09.00.              พิธีมอบถ้วยรางวัล ระยะ 5../10..

09.00.                      ปิดการแข่งขัน

หมายเหตุ

  • โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่จัดงาน

เส้นทางวิ่ง

แบบเสื้อ

เหรียญรางวัล

ปิดรับสมัครแล้ว