งานเดิน-วิ่ง “Walk-run for teachers#2”

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567
บริเวณหอประชุมโรงเรียนบ้านแหลมหิน ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนันสนุนงานสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

2.เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรม สมทบเข้ากองทุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยต่างๆ

3.เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพตนเองโดยใช้กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาเป็นสื่อกลาง

  

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  10 สิงหาคม 2567 จำนวน 700 คน/ครบจำนวน         

   *** ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ยินยอมให้ทางเจ้าของหลักบันทึกภาพถ่ายและวีดิโอ ได้โดยไม่มีเงื่อนไข ***

ลงทะเบียน

** กรณีสมัครหลายคน **
1
คน
บาท
เงื่อนไข กติกา และข้อตกลง
  • กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูล เมื่อส่งไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
  • เมื่อโอนเงินเสร็จแล้วต้องแจ้งโอนเงินภายในวัน และเวลาที่กำหนด
  • แจ้งชำระเงินนอกระยะเวลาที่กำหนดทางเราไม่มีนโยบายคืนเงิน
  • ชำระเงินเกินยอดที่ต้องชำระ ทางเราไม่มีนโยบายคืนเงินส่วนต่างที่เกินมา
  • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเซ็นรับรองการเข้าร่วมแข่งขัน
  • ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกรุณาตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อย