Thungpraya

 งานเดิน-วิ่ง ทุ่งพระยา มินิ-มาราธอน ครั้งที่ 1  

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
ณ.โรงเรียนบ้านมาบนาดี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อหารายได้มาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในระดับชั้นมัธยมศึกษา และสนับสนุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่12 (สนามชัยเขต 3)โดยใช้กิจกรรมเดิน-วิ่งเป็นสื่อกลาง 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และประชาชน รู้จักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่10 ตุลาคม 2566 จำนวน 1,200 คน/ครบจา นวน 

รายละเอียดประเภทการแข่งขัน 

1.ระยะ 5 ก.ม. ค่าสมัคร 450 บาท (รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง รางวัลอันดับ 1-10 ) 

2.ระยะ 10ก.ม. ค่าสมัคร 500 บาท (กลุ่มอายุ ชาย/หญิง รางวัลอันดับ 1-5) 

3.VIP ร่วมสบทบทุน 1,000 บาท (เสื้อ+เหรียญ) 

ชาย 6 กลุ่มอายุ 

◻ไม่เกิน19ปี ◻20-29ปี ◻30-39ปี 

◻40-49ปี ◻50-59ปี ◻60ปีขึ้น 

หญิง 6 กลุ่มอายุ 

◻ไม่เกิน19ปี ◻20-29ปี ◻30-39ปี 

◻40-49ปี ◻50-59ปี ◻60ปีขึ้น 

– ขนาดเสื้อ SS/ S / M/L /XL /2XL /3XL /4XL /5XL 

-รับเสื้อและบิบ จัดส่งทาง 

-EMSตัวแรก 60 บาทตัวที่สอง ตัวละ 20 บาท(กรณีที่อยู่เดียวกัน) 

รับเสื้อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 รับที่โรงเรียนบ้านมาบนาดี ตาบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทราเวลา 10.00-18.00น. 

การบริการ 

1. บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน(2ก.ม.นา1จุด) 

2. ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังการแข่งขัน 

3. บริการรับฝากของ 

4. บริการห้องน้ำ

5. มีที่จอดรถฟรี 

6.มีจุดกางเต็นท์ 

7.เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร(พร้อมเครื่องช่วยAED) ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง 

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 04.00น. 

04.30น. เจ้าหน้าที่ทุกทีม เตรียมความพร้อมบริเวณงาน 

05.300น. เตรียมความพร้อม/วอร์มร่างกาย 

05.40น. พิธีเปิดงานเดิน-วิ่ง 

06.00น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 10ก.ม. 

06.10น. ปล่อยตัวเดิน-วิ่ง ระยะ 5ก.ม. 

06.15น. ปล่อยตัวเดิน ระยะ 3ก.ม. 

08.30น. พิธีมอบถ้วยรางวัล 

09.00น. ปิดการแข่งขัน 

 

ที่พักใกล้เคียง

ปรายฝัน โทร. 085-2543535
White house รีสอร์ท โทร.  094-2726588
บ้านภูตะวัน โทร.  084-8801859
Blakey Home เบลคกี้โฮม โทร.  095-5323698
ทุ่งพะหยา CAFE และโฮมสเตย์ โทร.  098-6356991

เส้นทางวิ่ง

เหรียญรางวัล

ปิดรับสมัครแล้ว