ทัพช้าง มินิ-มาราธอน ครั้งที่ 2

ทัพช้าง มินิมาราธอน วิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ 2

** งดจัดงาน **

ทางทีมงานผู้จัดจะติดต่อกลับด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
.บริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

โดย ชมรมศิษเก่าโรงเรียนวัดทัพช้าง/อนุบาลประจันตคาม ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1,000 คน/ครบจำนวน    

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงอาคารห้องเรียน(ปูกระเบื้องห้องเรียนอาคารใหม่) และพัฒนาสาธารณประโยชน์ สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและการศึกษา/อุปกรณ์ทางการศึกษาและมอบเป็นทุนการศึกษา ให้เด็กๆที่ขาดแคลนโดยใช้กิจกรรมการเดินวิ่งเป็นสื่อกลาง
 2. เพื่อรณรงค์ให้ให้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง/ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

 

ประเภทการแข่งขัน

 

มินิมาราธอน (10.5 ก.ม.) ค่าสมัคร 550 บาท

ชาย ถ้วยรางวัล 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

 • ไม่เกิน 19 ปี
 • 20-29 ปี
 • 30-39 ปี
 • 40-49 ปี
 • 50-59 ปี
 • 60 ปีขึ้น

หญิง ถ้วยรางวัล 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

 • ไม่เกิน 19 ปี
 • 20-29 ปี
 • 30-39 ปี
 • 40-49 ปี
 • 50-59 ปี
 • 60 ปีขึ้น

ฟันรัน (5 ก.ม.) ค่าสมัคร 450 บาท

รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง รางวัลอันดับ 1-5

 

VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท

เลือกวิ่งได้ 1 ระยะ มินิ/ฟันรัน (ได้รับ เสื้อโปโล+เหรียญ)

 • ชาย
 • หญิง

 

แบบเสื้อ

แบบเสื้อ VIP

ขนาดเสื้อ

SS/ S / M/L /XL /2XL /3XL /4XL /5XL

 

รับเสื้อและบิบ

 • EMS  ตัวแรก 60 บาทตัวที่สอง  กรณี อยู่ที่เดียวกันเพิ่มตัวละ 20 บาท 
 • รับเสื้อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เวลา 10.00-18.00.

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 04.00.

04.30.              เจ้าหน้าที่ทุกทีม เตรียมความพร้อมบริเวณงาน

05.300.     เตรียมความพร้อม/วอร์มร่างกาย

05.40.              พิธีเปิดงานเดินวิ่ง

05.50.              ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 12 ..

06.00.              ปล่อยตัวเดินวิ่ง ระยะ   5 ..

08.30.              พิธีมอบถ้วยรางวัล 

09.00.              ปิดการแข่งขัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 037-291-376 / 063-619-6299 / 086-040-5875

 

สถานที่กางเต้น

โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี

 

สถานที่จัดงาน

 

คำรับรองของผู้สมัคร

ข้าพเจ้ายินดีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ด้วยความเต็มใจและจะไม่ขอเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าก่อนหรือหลังเข้าร่วมกิจกรรม

เส้นทางวิ่ง

แบบเสื้อ

เหรียญรางวัล

ปิดรับสมัครแล้ว