เดิน-วิ่งการกุศล ผ่านศึก มินิมาราธอน #1  

 เดินวิ่งการกุศล ผ่านศึก มินิมาราธอน #1  

 วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567  .บริเวณ อนุสาวรีย์วีรไทย มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์  

  .เมือง จ.ปราจีนบุรี

 วัตถุประสงค์

   1. เพื่อสดุดีเชิดชูเกียรติ ทหารกล้าบูรพาพยัคฆ์ ที่พิการและทุพพลภาพ ยากไร้ ไม่มีที่พัก ที่ทำมาหากินเป็นของตนเอง โดยใช้งานเดินวิ่งการกุศลเป็นสื่อกลางในการหารายได้.

    2.เพื่อจัดหารายได้ สมทบทุนโครงการสวัสดิการช่วยเหลือทหารผ่านศึก ในพื้นที่ 3 จังหวัดเมื่อเจ็บป่วยและเสียชีวิต

    3.เพื่อให้ทหาร ตำรวจ พลเรือน เกิดความภาคภูมิใจ สร้างความรักความสามัคคี ปรองดองในหมู่คณะและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเช่นเดียวกับบุคคลโดยทั่วไป

    4.เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป โดยใช้งาน เดินวิ่งเป็นสื่อกลาง

รายละเอียดการสมัคร 

    1. ฟันรัน 5 .. ค่าสมัคร 450 บาท รับจำนวน  350คน (รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล 1–7)  

    2. มินิมาราธอน 10 .. ค่าสมัคร 550 บาท รับจำนวนวน 350คน(กลุ่มอายุชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล 1–7)

    3. เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 .. ค่าสมัคร 350 บาท รับจำนวน  200คน (รุ่นทั่วไปไม่มีการแข่งขัน)                                                                                                                                                    

    VIP 1,200บาท (เสื้อ+ถ้วย+เหรียญที่ระลึก)

        เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 จำนวน 900 คน/ครบจำนวน         

 รายละเอียดประเภทการแข่งขัน

   ระยะ 5 ..  รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง รางวัลอันดับ 1-7 

   ระยะ 10 .. กลุ่มอายุ ชาย/หญิง รางวัลอันดับ 1-7    

 ชาย  7 กลุ่มอายุ

 ไม่เกิน19ปี  20-29ปี     30-39ปี 

 40-49ปี      50-59ปี     60-64ปี    

 65-99ปีขึ้น        

     หญิง  6 กลุ่มอายุ 

 ไม่เกิน19ปี  20-29ปี     30-39ปี 

 40-49ปี     50-59ปี        60ปีขึ้น  

ขนาดเสื้อ SS/ S / M/L /XL /2XL /3XL /4XL 

รับเสื้อและบิบ  จัดส่งทาง   

     -EMS  ตัวแรก 60 บาทตัวที่สองกรณี อยู่ที่เดียวกันเพิ่มตัวละ 20 บาท 

     รับเสื้อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-18.00.บริเวณ อนุสาวรีย์วีรไทย มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์

กำหนดการ  วันอาทิตย์ที่ 11กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 04.30.

บริเวณ อนุสาวรีย์วีรไทย มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์

04.30.              เจ้าหน้าที่ทุกทีม เตรียมความพร้อมบริเวณงาน

05.30.     เตรียมความพร้อม/วอร์มร่างกาย

05.45.              พิธีเปิดงานเดินวิ่ง walk/run ผ่านศึก มินิ มาราธอน 2024

06.00.              ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 10 ..

06.10.              ปล่อยตัวเดินวิ่ง ระยะ   5 ..

06.15.              ปล่อยตัวเดินวิ่ง ระยะ   3 ..

08.30.              พิธีมอบถ้วยรางวัล ระยะ 5../10..

09.00.              ปิดการแข่งขัน

 

ที่พักใกล้เคียง

สถานที่พักเดิน-วิ่ง
– โรงแรม วรรณิดา กาเด้นท์ รีสอร์ท 037-216839 ,088-331-3003
– โรงแรมบ้านสวนปราจิณ 088-842-3918
– โรงแรมลีลาวดี 089-754-0625
– ศรีไพร รีสอร์ท 089-254-1413
– เรือนไทย รีสอร์ท 081-761-8865
– โรงแรม ไอยรา 083-116-5552

เส้นทางวิ่ง

เหรียญรางวัล

ปิดรับสมัครแล้ว