วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา 2020

งาน เดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชาถือศีล5 ปราจีน มินิมาราธอน 2020

*** เสื้อมีจำนวนจำกัด ***

แบบเสื้อ

ลงทะเบียน

** กรณีสมัครหลายคน **
1
คน
บาท
เงื่อนไข กติกา และข้อตกลง
  • กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูล เมื่อส่งไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
  • เมื่อโอนเงินเสร็จแล้วต้องแจ้งโอนเงินภายในวัน และเวลาที่กำหนด
  • แจ้งชำระเงินนอกระยะเวลาที่กำหนดทางเราไม่มีนโยบายคืนเงิน
  • ชำระเงินเกินยอดที่ต้องชำระ ทางเราไม่มีนโยบายคืนเงินส่วนต่างที่เกินมา
  • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเซ็นรับรองการเข้าร่วมแข่งขัน
  • ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกรุณาตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อย