เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อครูปราจีน

เดิน-วิ่ง มินิ-มาราธอน  Walk-Run ForTeachers
โดย ชมรมครูนอกประจำการ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 5 มกราคม 2563

ณ.ป่าในเมือง เขาอีโต้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม  2562 หรือ ครบจำนวน

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
  2. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรม สมทบเข้ากองทุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยต่างๆ
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี 
  4. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน
  5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพตนเองด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดประเภทการแข่งขัน

ถ้วย Overall =ชาย/หญิง ระยะ10.5 KM     จาก ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ฟันรัน 5 ก.ม. ค่าสมัคร 400 บาท  ( รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล 1–5)                                                                                                                                                                                                         

มินิมาราธอน10.5 ก.ม. ค่าสมัคร 450 บาท

        (ชาย 6 กลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล 1–5)

 ไม่เกิน 15 ปี  16-29 ปี     30-39 ปี 

 40-49 ปี    50-59 ปี     60 ปีขึ้น       

       (หญิง 5 กลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล 1–5

 ไม่เกิน 15 ปี  16-29 ปี     30-39 ปี 

 40-49 ปี    50-59 ปี     60 ปีขึ้น

-ขนาดเสื้อ S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL

 

รับเสื้อและบิบ

     ที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (สกสค.) ตั้งแต่วันที่ 24-26 ธ.ค และวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 09.00-15.00น.บริเวณงานวิ่ง ป่าในเมือง เขาอีโต้

-ส่งEMS  ตัวแรก 60 บาทตัวที่สอง อยู่ที่เดียวกันเพิ่ม 20 บาท 

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563

05.30น             นักวิ่งเตรียมความพร้อม 

                        ร่วมกิจกรรมวอร์มร่างกาย/เช็คอิน

05.55น.            พิธีเปิดการแข่งขัน

06.10น.            ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.5 กม.

06.15น.            ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 5 กม.

08.30น.            มอบถ้วยรางวัล/ปิดการแข่งขัน

 

จุดรวมพล

ที่พักและโรงแรมใกล้เคียง

เส้นทางวิ่ง

แบบเสื้อ

เหรียญรางวัล

ปิดรับสมัครแล้ว